MESCO LTD

के ओ पी पी येथे केलेले काम

 

१. कारगिल ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस सातारा येथे खालील प्रकारची छपाईची कामे केली जातात :

(अ) छपाई, पुस्तक बांधनी, क्रमांकन आणि पेपर कटिंग.

(ब) लोगो डिझाईन मेकिंग, पॅम्फ्लेट, रजिस्टर्स / बुक प्रिंटिंग,

(क) सर्व प्रकारच्या फाइल्स आणि स्क्रीन प्रिंटिंग बनवणे.

(ड) लवचिक बोर्ड डिझाइन, व्हिजिटिंग कार्ड आणि शाळा ओळखपत्रे बनवणे.

(इ) डायरी, कॅलेंडर बनवणे आणि सर्व प्रकारचे डी टी पी काम करणे.

(फ) पत्रकांची छपाई, सरकारी/निमशासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या कार्यालयीन स्टेशनरीचा पुरवठा.

हाती घेतलेल्या अतिरिक्त कामाचा प्रकार

१. जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये आणि सरकारी कार्यालये/खाजगी संस्थेच्या सर्व कार्यालयांसाठी लागणारे दस्त बांधणीचे कापड बनवून दिले जाते.

२. जुनी कागदपत्रे/नोंदणी दुरुस्तीचे काम/बांधणीचे कार्य केले जाते.

हाती घेतलेल्या विशेष कामाचा प्रकार

१. सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयाचे ध्वजदिन पावती पुस्तके, कार स्टिकर्स आणि लहान ध्वज स्टिकर्सची छपाई केली जाते.