MESCO LTD

ग्राहकांची यादी

 

१. सैनिक कल्याण विभाग, पुणे आणि महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये.

२. महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को), पुणे तसेच मेस्कोची सर्व क्षेत्रिय कार्यालये

रुग्णालये (नवीन)

३. सर्व रुबी वैद्यकीय सेवा दक्षिण विभाग (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक).

४. सिव्हिल हॉस्पिटल, सातारा आणि स्थानिक ग्रामीण रुग्णालये.

५. मोरया हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, सातारा.

६. बालाजी हॉस्पिटल सातारा.

७. डॉ सरवटे क्लिनिक, सातारा.

८. कमला हॉस्पिटल, सातारा.

९. जीवन ज्योत हॉस्पिटल, सातारा.

१०. ओरॅकल डेंटल क्लिनिक, सातारा.

११. आर्यंगला हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज (बी ए एम एस ), सातारा.

बँका (नवीन)

१२. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिनस्थ शाखा :

(अ) कोरेगाव.

(ब) ल्हासुर्णे.

(क) कुमठे.

(ड) गोडोली.

(इ) इस्लामपूर.

पोलीस मुख्यालय कार्यालय (नवीन)

१३. पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा.

१४. गुन्हे शाखा सातारा कार्यालय.

१५. बिनतारी संदेश कार्यालय, सातारा.

१६. बिनतारी संदेश कार्यालय, पुणे.

१७. कृषी विभाग (जुना)

(अ) कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापक संस्था (ATMA) सातारा.

(ब) जिल्हा कृषी कार्यालय, सातारा.

(क) जिल्हा मृदू सर्वेक्षण कार्यालय, सातारा.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI)/शाळा (नविन)

१८. आय.टी.आय. कोरेगांव.

१९. सेंट पीटर्स स्कूल, पाचगणी

२०. वनविभाग सातारा (नवीन)

(अ) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कराड.

(ब) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प चांदोली.

(क) वनविभाग सातारा.

२१. टी सी पी सी सातारा.

२२. कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली (जुना).