MESCO LTD
Aurangabad Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
ले कर्नल अविनाश काकडे, एस एम (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२४०-२३७११८० ७६२०६०४९३४
सुभेदार जयप्रकाश इंगळे सहाय्यक वसुली व्यवस्थापक ०२४०-२३७११८० ९४२२०२६५८९
सुभेदार दत्तू थोरात वसुली पर्यवेक्षक ०२४०-२३७११८० ९१६८९१५५००
सुभेदार सी.एच. कुलकर्णी लिपिक ०२४०-२३७११८० ७३८७६९८७६१
हवालदार रामदास माख लिपिक ०२४०-२३७११८० ९८५०४४७२७४
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, छ संभाजी नगर C/o जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, समन्वित, सर्वे नंबर. ४१ नंदनवन वसाहत, छ संभाजी नगर - ४३१००२
कार्यालय दूरध्वनी ०२४०-२३७११८०
ई-मेल आयडी ro-aurangabad@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री वि. र. धुमने जिल्हा पर्यवेक्षक (छ संभाजी नगर शहर, सिल्लोड, सोयगाव, खुलताबाद,अजंता, फुलंब्री) ९४२०६९७८३५
श्री ऋषिनाद निनावे जिल्हा पर्यवेक्षक (छ संभाजी नगर शहर, विजापूर, पैठण, गंगापूर, पाचोड) ९४२३०६९९०७
श्री एम.वी. टीमकरे जिल्हा पर्यवेक्षक (अहमदनगर शहर) ९४२०६९७८४०
श्री ज्ञानदेव शेळके जिल्हा पर्यवेक्षक (अहमदनगर शहर, कर्जत, श्रीगोंदा, पारनेर) ९१५८७३५३३५
श्री पंडित मस्के जिल्हा पर्यवेक्षक (पूर्ण परभणी आणि हिंगोली) ९६०७४५६०६०
श्री के. बी. खांडेभराड जिल्हा पर्यवेक्षक (जालना) ९४२०६९७८०६
श्री त्रिथराज पटले जिल्हा पर्यवेक्षक (छ संभाजी नगर शहर, कन्नड, शेंद्रा) ९४२०६९७८३२
श्री सखाराम गवळी जिल्हा पर्यवेक्षक (अहमदनगर, राहुरी, राहता, जामखेड, कोपरगाव, नेवासा, पाथर्डी, राजूर, संगमनेर, श्रीरामपूर) ९८८११७२७२२
श्री वाबळे सोमीनाथ बाजीराव साइट पर्यवेक्षक (रेल्वे व्हर्टिकल अहमदनगर जि.) ९४२३९३६८४५
महत्वाचे ग्राहक एम.एस.ई.डी.सी.एल., एम.एस.ई.टी.सी.एल., शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयमी शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय, शासकीय कर्करोग रुग्णालय, एम.एस.आर.टी.सी., शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जी.टी.एच.(एन.पी.), जिल्हा परिषद, एम.एस.पी.जी.सी.एल., एम.आइ.डी.सी., सिंचन, विक्रीकर कार्यालय, एस.बी.आय.