MESCO LTD
Sangli Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
कप्तान वी.एस. पोळ (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२३३-२६७०४७७ ९४२२३०७६१३
श्री बाळू कित्तुरे वसुली पर्यवेक्षक ०२३३-२६७०४७७ ९४२२०२६५८९
श्री जी. टी पाटील सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी ०२३३-२६७०४७७ ९४२२३०७६००
श्री पोपट चव्हाण लिपिक ०२३३-२६७०४७७ -
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, सांगली जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय सांगली जिल्हा - सांगली पिन - ४१६४१६
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२३३-२६७०४७७
ई-मेल आयडी ro-sangli@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री जी. टी पाटील सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (मिरज, कवठेमहाकाल, जथ, तासगाव) ९४२२३०७६००
श्री आर. के. मगदूम सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (चंदगड, राधानगरी, करवीर, कागल, हातकणंगले, गडहिंग्लज, भुदरगड, शाहूवाडी, शिरोळ, गगनबावडा) ९४२०६९७८२०
श्री एन.आर. पाटील पर्यवेक्षक (आटपाडी, विटा-खानापूर, तासगाव, पलुस, वाळवा, कडेगांव, शिराळा) ९४२०६९७८१०
श्री अनिल सालोखे पर्यवेक्षक (करवीर, हातकणंगले, पन्हाळा,शाहूवाडी, शिरोळ, गगनबावडा ) ९४२२०८६१५४
श्री पी.पी. शिर्के पर्यवेक्षक (चिपळूण, गुहागर, लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, खेड, मंडणगड, दापोली) ९४२२३१२२३८
श्री. सहदेव लिंगो सावंत पर्यवेक्षक (सावंतवाडी, वेंगुर्ला, कुडाळ, दोडामार्ग, कणकवली, वैभववाडी, देवगड, मोरमुगाव, धारबांदोरा, उत्तर कन्नड) ९४२०८८४४६९
महत्वाचे ग्राहक एम.एस.आर.टी,सी., एम.एस.ई.टी.सी.एल., एम.एस.ई.डी.सी.एल., एम.एस.पी.जी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. ए.ल.पी.जी. प्लांट, गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अलोरे कोळकेवाडी धारण, जी.टी.एच.एस., जी.एम.सी., शासकीय जिल्हा रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय/ ग्रामीण रुग्णालय, महानगरपालिका, सिंचन, आयओसीएल, एचपीसीएल, विक्री कर कार्यालय, एन.पी,सी.आय.एल., एस.बी.आय