MESCO LTD
Pune Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
ले कर्नल आर आर जाधव (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६५१ ९१५८९९९८३६
श्री सुरेश लव्हटे सहाय्यक व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६७७ ८०५५९६९४४०
श्री डी बी निंबाळकर वसुली पर्यवेक्षक ०२०-२६३०२६८१ ९४२२०२०७९२
श्री एस बी चव्हाण लिपिक ०२०-२६३०२६८१ ८१४९९६१९८४
श्री एन एन बालटे लिपिक ०२०-२६३०२६७७ ८५०४८६०१७४
श्री आर एच जाधव लिपिक ०२०-२६३०२६८१ ९४२२५७००९८
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे ''मस्तानी'' नॅशनल वॉर मेमोरियल समोर घोरपडी पुणे - ४११००१
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६३०२६५१
ई-मेल आयडी ro-pune@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री व्ही एस सकपाळ सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (खडकवासला ,पाषाण) ९४२०६९७८१४
श्री एस एच मोपारे जिल्हा पर्यवेक्षक (लोहेगाव,कल्याणीनगर,विमाननगर,वाघोली,खराडी,हडपसर,स्वारगेट, घोरपडी) ९४२०६९७८१३
श्री ए बी मापारी जिल्हा पर्यवेक्षक (लोणावळा,तळेगाव,मंचर,जुन्नर,राजगुरूनगर,रांजणगाव,शिरूर) ९४२२८३०३४५
श्री पी डी वाबळे जिल्हा पर्यवेक्षक (पिंपरी, चिंचवड,पिरंगुट, वारजे,पानशेत,मुळशी,वडगाव, रावेत) ८६००९३२१३९
श्री एस जी पिंगळे जिल्हा पर्यवेक्षक (मार्केट यार्ड,सिंहगड रोड,कोथरूड,खडकवासला,वेल्हे,भोर) ९४२०६९७८०८
श्री एन एम धुरी जिल्हा पर्यवेक्षक (भोसरी,शिवाजीनगर,वाकडेवाडी,बाणेर,बावधन) ८६६८७९१५४२
महत्वाचे ग्राहक ए.आर.डी.ई.,पुणे, मार्केट यार्ड पुणे, यशदा पुणे, ससून रुग्णालय पुणे, पी. सी . एम. सी. रुग्णालये पुणे, पी.सी.एम.सी., पुणे जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ शासकीय तांत्रिक महाविद्यालय, एम.आय.डी.सी., एम.एस.पी.जी.सी.एल., एम.एस.ई.टी.सी.एल., एम.एस.ई.डी.सी.एल., विक्री कर कार्यालय पुणे, नाबार्ड पुणे, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित, उच्च ऊर्जा सामग्री संशोधन प्रयोगशाळा सुतारवाडी पुणे, सारथी पुणे, सावित्रीबाई फुले अकादमी पुणे, जगदगुरू संत तुकाराम महाराज संतपीठ पुणे, केंद्रीय पाणी आणि वीज संशोधन केंद्र खडकवासला, पुणे