MESCO LTD
Satara Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
कर्नल आर जे कांबळे (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६२७ ८७६६५१९३८६
श्री अनभुले के के लिपिक ०२० -२६३०२६३५ ९४२३०१७१३७ आणि ९५७९९१८९७७
श्री शरद किर्दक लिपिक ०२० -२६३०२६३५ ७३८७४२२३३६
श्री अथणीकर एस के वसुली लिपिक ०२० -२६३०२६३५ ९४२०६९७८१६ आणि ७००५५८५५५७
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित. (मेस्को) मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, रायगड,नॅशनल वॉर मेमोरियल समोर घोरपडी पुणे - ४११००१
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६३०२६२७
ई-मेल आयडी ro-satara@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री साळुंखे के डी मेस्को पर्यवेक्षक, सातारा विभाग ९४२०६९७८२२
श्री जाधव एस व्ही मेस्को पर्यवेक्षक, वाई विभाग ९३७३१६४९६१
श्री मोहिते जे आर मेस्को पर्यवेक्षक, कराड विभाग ९१५८४३९९७७
महत्वाचे ग्राहक शासकीय हॉस्पिटल्स आणि मेडिकल कॉलेजेस,एम.आई.डी.सी जॅकवेल एम.एस.ई.टी.सि.एल,एम.एस.ई.डि. सी. एल, एम.एस.पी.जी.सि.एल, जी. टी. एच. एस., आय.टी.आय., स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शासकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, धोम धरण / सिंचन विभाग, एम. एस.आर. टी. सी., झेड. एस. डब्लू. ओ. आणि विक्रिय कर कार्यालय इत्यादी.