ग्राहकांची यादी   
एचपीसील
ईन्द्रप्रस्त गॅस लि. नवी दिल्ली
प्रसार भारती, (आकाशवाणी व दुरदर्शन)
एन डब्लू ए, खडकवासला, पुणे
सी डब्लू पी आर एस, पुणे
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया पुणे व संपुर्ण महाराष्ट्र

बँक आँफ महाराष्ट्र पुणे व संपुर्ण महाराष्ट्र

कॉर्पोरेशन बँक पुणे, ठाणे व मुंबई

राष्ट्रिय निसर्गोपचार संस्था, पुणे
मध्यवर्ती मधुमख्खीपालन व संशोधन संस्था, पुणे
इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स, नागपुर
हिन्दुस्थान पेट्रोलीयम कार्पोरेशन, भायखुळा मुंबई

तारापुर अॅटोमीक पावर स्टेशन, बोईसर, ठाणे

बीएसएनएल कोल्हापुर, सातारा, नागपुर, पुणे, यवतमाळ

भारतीय विमान प्रधीकरण, जळगाव, पुणे
महाराष्ट्रराज्य विद्युत निर्मीती, वितरण व पारेषण कं लि.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ लि.

सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

सर्व शासकीय, अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालये
कृषी विद्यापीठे, रुग्णालये व वैद्यकिय महाविद्यालये
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
महानगरपालिका व नगरपरिषदा
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रभोधनी, यशदा पुणे
गेल (इं) लि. दिल्ली व राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, वडोदर, गुजरात
गेल (इं) लि. बँगलोर, राजामुन्द्री व विशाखपटनम
आयओसीएल पश्चिमी क्षेत्र