क्षेत्रिय कार्यालय, सोलापूर

पदाधिकारी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक : कर्नल एम जी शिरोडकर (निवृत्त)
सहाय्यक व्यवस्थापक वसुली : श्री एस के जाधव
वसुली पर्यवेक्षक : श्री कदम एच बी
क्लार्क : श्री विलास सावंत , श्री दिनकर घोटाळे

संपर्काचा पत्ता :

मेस्को क्षेत्रिय कार्यालय सोलापूर महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) "रायगड" 2 रा मजला
राष्ट्रिय युध्दंस्मारका समोर घोरपडी, पुणे ४११००१


संपर्क ध्वनी :

कार्यालय - ०२०-७१००२६१६
क्षेत्रिय व्यवस्थापक - ९७६४७११८५९
सहाय्यक व्यवस्थापक वसुली - ०२०-७१००२६६५,७५८८५४०४५
वसुली पर्यवेक्षक - ९७११२०३२९२
क्लार्क : ९४०५९६२९७६ , ८८०६१५३६१७

संक्षिप्त माहिती

सोलापूर क्षेत्रिय कार्यालय, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) "रायगड" 2 रा मजला राष्ट्रिय युध्दंस्मारका समोर घोरपडी येथे स्थित आहे. हे क्षेत्रिय कार्यालय सोलापूर ,उस्मानाबाद आणि सातारा या जिल्हयामधील मेस्कोसंबंधित कंत्राटांच्या सर्व व्यवहारासाठी जबाबदार आहे.

 

सामाजिक दुवे

नविनतम दुवे

                        Read More News

जलद दुवे