Solapur Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
ले. कर्नल साळुंखे जयवंत (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६१६ ९३७०९५२३३४
श्री एच.बी. कदम सहाय्यक वसुली व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६६५ ९६०७८२९०९९
श्री विलास सावंत लिपिक ०२०-२६३०२६६५ ८९५६१४८६०९
श्री दिनकर घोटाळे लिपिक ०२०-२६३०२६६५ ८८०६१५३६१७
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) सोलापूर क्षेत्रिय कार्यालय, रायगड, नॅशनल वॉर मेमोरियलच्या समोर, घोरपडी, पुणे - ४११००१
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२० -२६३०२६१६
ई-मेल आयडी ro-solapur@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री जी.टी. गायकवाड सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (उस्मानाबाद) ९४२२३०७५९३
श्री दुधानी लक्ष्मण सेसप्पा जिल्हा पर्यवेक्षक (सोलापूर) ९१५८९९९५३०
श्री एम,एन. खरात जिल्हा पर्यवेक्षक (सोलापूर) ७५८८५९५९६३
श्री कांतीलाल बटणे जिल्हा पर्यवेक्षक (पंढरपूर) ९१६८१७८६३३
श्री अप्पाराव जाधव साइट पर्यवेक्षक (सोलापूरचे विमानतळ) ९६०४५६२५५०
श्री विठ्ठल लोंढे साइट पर्यवेक्षक (एस.सी.सी.एम., सोलापूर रुग्णालय) ९४२०६९७८१५
श्री यशवंत मारुती बांदल जिल्हा पर्यवेक्षक (बारामती) ८६९९०२०६७७
महत्वाचे ग्राहक एम.एस.आर.टी.सी., एम.एस.ई.टी.सी.एल., एम.एस.ई.डी.सी.एल., औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय तांत्रिक महाविद्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, निवासी महिला उच्च तांत्रिक महाविद्यालय, जी.टी.एच.एस., जी.एम.सी., एम.एस.पी.जी.सी.,एल, सिंचन, विक्री कर कार्यालय, एस.बी.आय., शासकीय जिल्हा रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय/ ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा परिषद, एम.आय.डी.सी., विमानतळ प्राधिकरण सोलापूर