क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे

पदाधिकारी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक : ले. कर्नल आर. आर. जाधव (निवृत्त)
सहाय्यक व्यवस्थापक वसुली :
वसुली पर्यवेक्षक : श्री सुरेश लव्हटे, श्री निंबाळकर डी बी
क्लार्क : श्री चव्हाण एस बी

संपर्काचा पत्ता :

"रायगड" 2 रा मजला राष्ट्रिय युध्दंस्मारका समोर घोरपडी, पुणे ४११००१
मेस्को क्षेत्रिय कार्यालय पुणे महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को)


संपर्क ध्वनी :

कार्यालय - ०२०-७१००२६५१
क्षेत्रिय व्यवस्थापक - ९१५८९९९८३६
सहाय्यक व्यवस्थापक वसुली - ८४१२९५७४४४
वसूली पर्यवेक्षक - ८२७५०६६०८०
वसूली पर्यवेक्षक - ९४२२०२०७९२ , क्लार्क - ८१४९९६१९८४

संक्षिप्त माहिती

पुणे क्षेत्रिय कार्यालय , महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) "रायगड" 2 रा मजला राष्ट्रिय युध्दंस्मारका समोर घोरपडी येथे स्थित आहे. हे क्षेत्रिय कार्यालय पुणे ,मुंबई ,ठाणे आणि रायगड या जिल्हयामधील मेस्कोसंबंधित कंत्राटांच्या सर्व व्यवहारासाठी जबाबदार आहे.

 

सामाजिक दुवे

नविनतम दुवे

                        Read More News

जलद दुवे