Pune Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
ले कर्नल आर आर जाधव (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६५१ ९१५८९९९८३६
श्री सुरेश लव्हटे सहाय्यक व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६७७ ८०५५९६९४४०
श्री डी बी निंबाळकर वसुली पर्यवेक्षक ०२०-२६३०२६७७ ९४२२०२०७९२
श्री एस बी चव्हाण लिपिक ०२०-२६३०२६७७ ८१४९९६१९८४
श्री एन एन बालटे लिपिक ०२०-२६३०२६७७ ८५०४८६०१७४
श्री के के अनभुले लिपिक ०२०-२६३०२६७७ ९४२३०१७१३७
श्री एस के अथनीकर लिपिक ०२०-२६३०२६७७ ७००५५८५५५७
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे ''मस्तानी'' नॅशनल वॉर मेमोरियल समोर घोरपडी पुणे - ४११००१
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६३०२६५१
ई-मेल आयडी ro-pune@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
श्री व्ही एस सकपाळ सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी (लोणावळा, रायगड, पाषाण) ९४२०६९७८१४
श्री व्ही जे पाहुरकर जिल्हा पर्यवेक्षक (मुंबई,दादर,ठाणे,नवी मुंबई,पनवेल) ८६००८०६४१०
श्री एस एच मोपारे जिल्हा पर्यवेक्षक (लोहेगाव,कल्याणीनगर,विमाननगर,वाघोली,खराडी,हडपसर,स्वारगेट, घोरपडी) ९४२०६९७८१३
श्री व्ही डी इचके जिल्हा पर्यवेक्षक (लोणावळा,तळेगाव,मंचर,जुन्नर,राजगुरूनगर,रांजणगाव,शिरूर) ७३८७७९९२४९
श्री डी एन शिपटे जिल्हा पर्यवेक्षक (बारामती,नीरा,जेजुरी,सासवड आणि दौंड, इंदापूर, कुरकुंभ,मोरगाव ) ९१५८०३८८७७
श्री व्ही आर उत्तेकर जिल्हा पर्यवेक्षक (पिंपरी,भोसरी,चिंचवड,पिरंगुट,वारजे,पानशेत,मुळशी,वाडगाव,रावेत) ९१६८६९६०२२
श्री एस जी पिंगळे जिल्हा पर्यवेक्षक (मार्केट यार्ड,सिंहगड रोड,कोथरूड,खडकवासला,वेल्हे,भोर) ९४२०६९७८०८
श्री एन एम धुरी जिल्हा पर्यवेक्षक (शिवाजीनगर,वाकडेवाडी,बाणेर,बावधन) ८६६८७९१५४२
श्री के डी साळुंखे जिल्हा पर्यवेक्षक (सातारा,वडूज,फलटण,दहिवडी,कोरेगाव,औंध,वाठार) ९४२०६९७८२२
श्री एस वी जाधव जिल्हा पर्यवेक्षक (सातारा,वाई,मेधा,पाचगणी,महाबळेश्वर,लोणंद,शिरवळ,भाटघर,खंडाळा) ९३७३१६४९६१
श्री जे आर मोहिते जिल्हा पर्यवेक्षक (कराड,पाटण,ओगलेवाडी,मसूर,उंब्रज,टेंबु,तारळे) ९१५८४३९९७७
महत्वाचे ग्राहक ज्युब्लियंट इंग्रेव्हिया लिमिटेड, नीरा, ए.आर.डी.ई.,पुणे, मार्केट यार्ड पुणे, यशदा पुणे, ससून रुग्णालय पुणे, वाय.सी.एम रुग्णालय पुणे, पी.सी.एम.सी., सातारा, पुणे, रायगड जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ शासकीय तांत्रिक महाविद्यालय, नरिमन पॉईंट येथील एस.बी.आय. चे मुख्यालय, बी.ए.आर.सी., शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अतुल बायोसायन्स लिमिटेड, अंबरनाथ, तासवडे, सातारा, पुणे, रायगड, आणि इंदापूर एम.आय.डी.सी., शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज., एम.एस.आर.टी.सी., एम.एस.पी.जी.सी.एल., एम.एस.ई.टी.सी.एल., एम.एस.ई.डी.सी.एल., सिंचन विभाग, विक्री कर कार्यालय, ए.आर.डी.ई., टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (खारघर) थरमॅक्स लिमिटेड, मुंबई , नाबार्ड पुणे, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित, उच्च ऊर्जा सामग्री संशोधन प्रयोगशाळा,सुतारवाडी, पुणे