क्षेत्रिय कार्यालय, नाशिक

पदाधिकारी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक : कर्नल व्ही. पी. चित्ते (निवृत्त)
सहाय्यंक सुरक्षा अधिकारी : श्री. ए. एस. कोळी
वसुली पर्यवेक्षक : श्री . बी. एम. कांडेकर
क्लार्क : श्री पी. एम. देशमुख

संपर्काचा पत्ता

महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. क्षेत्रिय कार्यालय, नाशिक माजी सैनिकी विश्रामगृहाच्या मागे,
जिल्हा अधिकारी कार्यालय परिसर,
नाशिक 422 002
कार्यालय - 0253-2946898

इमेल : Ro-nasik@mescoltd.co.in

संपर्क ध्वनी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक - 9422026598
सहाय्यंक सुरक्षा अधिकारी 9420697811
वसूली पर्यवेक्षक - 9420697825
क्लार्क :9421500705

Name of Dist Supervisors with Dist and Contact No :

Shri DC Rai M/Supvr Dist Nasik : 7588595253
Shri NS Manore M/Supvr Jalgaon : 9422039652
Shri CR Patil M/Supvr Dhule : 9422307594
Shri SM Raghuwanshi- Nandurbar : 8412023388
Shri SM Patil : 9420697818
Shri Sharad Patil M/Supvr, BTPS Deepnagar : 9420697819

संक्षिप्तं माहिती

नाशिक क्षेत्रीय कार्यालय हे सैनिकी मुलांचे वसतिगृहांमध्ये, शासकीय दुध डेअरी समोर, त्रंबक रोड नाशिक येथे स्थित आहे. सुरक्षा सेवे संबंधीचे कंत्राटे, प्रशासकीय कार्य, वसुली व इतर कामे जे कि जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यात मोडतात त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय, जबाबदार आहे.