क्षेत्रिय कार्यालय, नाशिक

पदाधिकारी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक : कर्नल बी. पी. पाटील (निवृत्त)
सहाय्यंक सुरक्षा अधिकारी : श्री. ए. एस. कोळी
वसुली पर्यवेक्षक : श्री . बी. एम. कांडेकर
क्लार्क : श्री पी. एम. देशमुख

संपर्काचा पत्ता

महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. क्षेत्रिय कार्यालय, नाशिक माजी सैनिकी विश्रामगृहाच्या मागे,
जिल्हा अधिकारी कार्यालय परिसर,
नाशिक 422 001
कार्यालय - 0253-2232085

इमेल : Ro-nasik@mescoltd.co.in

संपर्क ध्वनी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक - 9422026598
सहाय्यंक सुरक्षा अधिकारी 9420697811
वसूली पर्यवेक्षक - 9420697825
क्लार्क :9421500705

Name of Dist Supervisors with Dist and Contact No :

Shri DC Rai M/Supvr Dist Nasik : 7588595253
Shri NS Manore M/Supvr Jalgaon : 9422039652
Shri CR Patil M/Supvr Dhule : 9422307594
Shri SM Raghuwanshi- Nandurbar : 8412023388
Shri RC Patil : 9420697818

संक्षिप्तं माहिती

नाशिक क्षेत्रिय कार्यालय, माजी सैनिकी विश्रामगृहाच्या मागे स्थित आहेए जिल्हा अधिकारी कार्यालय परिसरातच स्थित आहे. तसेच येथून जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयही जवळच आहे. सुरक्षा सेवे संबंधिचे कंत्राटे, प्रशासनिक कार्ये, वसुली व इतर कामे जे की जळगाव, धुळे, नंदुरबार, ठाणे व नाशिक जिहयात मोडतात त्यासाठी हे क्षेत्रिय कार्यालय जबाबदार आहे.