Mumbai Image1
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
कर्नल आर जे कांबळे (निवृत्त) क्षेत्रिय व्यवस्थापक ०२०-२६३०२६२७ -
श्री अनभुले के के लिपिक - ९४२३०१७१३७
क्षेत्रिय कार्यालयचा पत्ता महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित. (मेस्को) मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, रायगड,नॅशनल वॉर मेमोरियल समोर घोरपडी पुणे - ४११००१
कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६३०२६२७
ई-मेल आयडी ro-mumbai@mescoltd.co.in
जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
नाव पदाचे नाव / क्षेत्र संपर्क क्रमांक
पहुरकर विनायक जनराव मेस्को पर्यवेक्षक ८६००८०६४१०
बनसोडे बाबाजी ज्ञानदेव मेस्को पर्यवेक्षक ८८७९२६७२५१
महत्वाचे ग्राहक बाल भारती,हॉस्पिटल्स आणि कॉलेजेस,एम.आई.डी.सि, एम.एस.ई.टी.सि.एल, एम.एस.पी.जी.सि.एल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बी.ए.आर.सी., शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अतुल बायोसायन्स लिमिटेड