संपर्काचा पत्ता : महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. (मेस्को) कार्यालय, लातूर मार्फत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, एम. आ.ई.टी. वैद्यकीय महाविद्यालया समोर, लातूर, जिल्हा - लातूर - ४१३५३१
नाव पदाचे नाव संपर्क क्रमांक
दूरध्वनी क्रमांक भ्रमणध्वनी क्रमांक
क्षेत्रिय व्यवस्थापक : कर्नल एम जी शिरोडकर (निवृत्त) - कार्यालय - ०२३८२-२२९६००
वसुली पर्यवेक्षक : श्री सूर्यवंशी सूर्यकांत - वसुली पर्यवेक्षक - ९४२३०४११२३
श्री सूर्यकांत सूर्यवंशी वसुली पर्यवेक्षक - ९४२३०४११२३
श्री बाळासाहेब शिंदे लिपिक ०२३८२-२२९६०० -
श्री शिवाजी सुतार लिपिक - ९९२२५६०६९८
ro-latur@mescoltd.co.in
+ जिल्हा पर्यवेक्षक नाव आणि जबाबदारीचे क्षेत्र
संक्षिप्त माहिती लातुर क्षेत्रिय कार्यालय, ज़िल्हा सैनिक वेलफेयर ऑफिस येथे स्थित आहे. हे क्षेत्रिय कार्यालय लातूर,बीड आणि नांदेड या जिल्हयामधील मेस्कोसंबंधित कंत्राटांच्या सर्व व्यवहारासाठी जबाबदार आहे.