Regional Offices in Maharashtra   |   Regional Office in Delhi

मेस्को क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे

पदाधिकारी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक :ले. कर्नल आर. आर. जाधव (निवृत्त)
सहाय्यकं वसूली व्यवस्थापक :
सहाय्यकं वसूली व्यवस्थापक:
एएसओ: श्री एस व्हि सकपाळ
वसुली पर्यवेक्षक : श्री डी बी. निंबाळकर
क्लार्क : श्री एस बी चव्हाण

संपर्काचा पत्ता

मेस्को क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या.
"रायगड" राष्ट्रिय युध्दस्मारका समोर,घोरपडी, पुणे, 411 001
संपर्क ध्वनी : 9420697810 , 020 - 26330664
ई मेल : ro-pune@mescoltd.co.in

संपर्क ध्वनी

क्षेत्रिय व्यवस्थापक : 9158999836
सहाय्यकं वसूली व्यवस्थापक: 8412957444
सहाय्यकं वसूली व्यवस्थापक: 8275066080
एएसओ :9420697814
वसुली पर्यवेक्षक : 9422020792
क्लार्क: 8149961984

जिल्हा पर्यवेक्षकांची नावे व संपर्क नंबर

श्री एस व्हि भोसले : 9420697836
श्री ईचके विठ्ठल : 8806852253
श्री मोपारे एस एच : 9420697813
श्री बागेकरी जी आर : 9158038877
श्री उत्तेकर व्हि आर : 9011915441

संक्षिप्त माहिती

       या क्षेत्रिय कार्यालयाची स्थापना जून 2010 ला झाली. या क्षेत्रिय कार्यालया अंतर्गत 4 जिल्हे ( पुणे, मुंबई, रायगड ठाणे व पलघर ) समाविष्ट आहेत. सध्य स्थितीत या कार्यालया मार्फत 273 साईटला जवळपास 1279 सुरक्षा रक्षकांचा पुरवठा केला आहे. मुख्य ग्राहका मध्ये यशदा, पुणे विद्यापीठ, महाराष्ट्र. औ. वि महामंडळ महानिर्मिती, महापारेषण तसेच महावितरण आणि तंत्रनिकेतन, शा. औ. प्र. संस्था व दुरदर्शन इ. आहेत.